image

Bregninge-Bjergsted Friskole

Bregningevej 25, 4450 Jyderup

Skolens kontor: 59 29 13 42, sikker mail [email protected]

Skoleleder Trine Stampe: 27 62 13 42, sikker mail [email protected]

Pasningsordningen FRI: 29 21 14 44

Pedel Ulrik Perera: 60 22 09 32, [email protected]

Billedet på sidehoved

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Vi holder til på en nedlagt kommuneskole fra 1954. Skolen er typisk for dens tids byggeri - en solid skole med masser af plads og luft både inde og ude.

Alle klasser har adgang til både undervisningsrum og grupperum, så vi fleksibelt kan indrette undervisningen efter de mange intelligenser, læringsstile og de enkelte børns behov.

Vi har et stort hjemkundskabslokale, et kreaværksted, et musiklokale, gymnastiksal, IT-rum, bibliotek, specialundervisningslokale og lejer os på nuværende tidspunkt til et fysiklokale, men håber på lang sigt på at indrette os på vores egen skole.

Udearealer: Vi har en stor skolegård, store, grønne områder med både plads til atletik, boldspil, hulebyggeri, udeliv, bålhytte, cykelbane og en ny legeplads.

Elevernes skolemøbler

Vi har indkøbt nye borde og stole til overbygningen, og har overtaget ergonomiske møbler til mellemtrinnet og indskolingen.

Skolevejens trafiksikkerhed

Busserne kører lige til døren, så eleverne ikke skal over vejen. Der er fartbegrænsning på 50 km ud for skolen, og tung trafik må ikke køre ad skolevejen, men ledes udenom.