image

Bregninge-Bjergsted Friskole

Bregningevej 25, 4450 Jyderup

Skolens kontor: 59 29 13 42, sikker mail [email protected]

Skoleleder Trine Stampe: 27 62 13 42, sikker mail [email protected]

Pasningsordningen FRI: 29 21 14 44

Pedel Ulrik Perera: 60 22 09 32, [email protected]

Billedet på sidehoved

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Elevtal pr. 1. august 2018: 133 elever

Trin 1:

0.kl.: 11 elever

1. kl.: 21 elever

2. klasse: 17 elever 

 

Trin 2:

3-4. klasse: 19 elever

5. klasse: 19 elever

6-7. klasse: 23 elever

8-9. klasse: 23 elever

Der er desuden holddeling, tolærerordninger og specialundervisning i et vist omfang på alle klassetrin.

Der er mulighed for indskrivning af elever hele året gennem henvendelse til skolens kontor på tlf. nr. 59 29 13 42 eller på e-mail: [email protected]eller ved henvendelse til skoleleder Trine Stampe på tlf. nr. 27 62 13 42 eller på e-mail: [email protected]

 

 

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 
UU-vejledning
Vi benytter os af UU-vejledningen, så der en gang ugentlig kommer en vejleder på skolen, som vejleder eleverne fra 6.-9.kl., tager individuelle samtaler, deltager i forældremøder, er kontaktperson og medvirker til tilmelding til ungdomsuddannelserne.
 
Praktik
Eleverne kommer i praktik både i 8. og 9.klasse, hvor skolen og UU-vejlederen hjælper med tilrettelæggelsen af praktikforløbet.
 
Præsentationskursus
Overbygningen kommer i præsentationskursus på ungdomsuddannelserne i samarbejde med UU-vejledningen.